fbpx

Linespilsskovle til under spalter

Kan installeres i både eksisterende stall og nybygg

Behovstilpassede løsninger under spalter

For effektiv rensing av gjødselkanaler under spalter tilbyr Lind Jensen Agri et bredt sortiment av linjevinsjanlegg og trekkstasjoner. Rensingen gjøres av en skovl og leveres i standardbredder på opptil 3,5 meter.

Det er et enkelt og veldig effektivt system, lagd i kraftig, varmgalvanisert stål.

Med Lind Jensen Agris linjevinsjanlegg montert i fjøsets kanaler fjernes gjødsel automatisk hver eneste dag til fordel for fjøsets inneklima.

Trekkstasjoner:

Lind Jensen Agri tilbyr flere forskjellige typer trekkstasjoner, utviklet til drift av linjevinsjanlegg i gjødselkanaler under spalter.
Alle typene er lagd av kraftige materialer og beregnet på flere år med daglig drift.

Hvilket anlegg som er det optimale, avhenger i stor grad av de lokale forholdene – herunder fjøsets størrelse og kanalenes utforming. Plassforholdene kan også ha stor betydning.

Kontakt oss

Finn en forhandler